Ideologie

De VLD heeft zo z’n idealen

Vrijheid gekoppeld aan solidariteit. Dat is het ideaal van waaruit de VLD werkt. De combinatie van individuele keuzevrijheid met sociale rechtvaardigheid.

Van oudsher is de vakbeweging collectivistisch geweest wat vaak betekende: afgedwongen solidariteit. Net als de traditionele vakbeweging houdt de VLD zich bezig met sociaal economische vraagstukken. Maar daar heb je meer succes mee als je vrij discussieert met je leden dan wanneer je ze onder druk zet. Met vijftien jaar ervaring zijn de voordelen van deze persoonlijke aanpak van de VLD duidelijk zichtbaar.

Twijfelen mag

Leidt die individuele vrijheid er niet toe dat de grote bekken het voor het zeggen hebben? Tot zinloos verbaal geweld? Nee, dat is absoluut niet de praktijk zoals we die bij de VLD kennen.

Bij de VLD mag je ook twijfelen, krijg je de tijd krijgt om je standpunt te bepalen. En als je geen absoluut standpunt hebt wordt dat ook geaccepteerd. Trouwens, meegaan met de ontwikkelingen betekent dat je je standpunten soms wel móet herzien.

Bij de VLD proberen we zo met elkaar om te gaan dat er geen tegenstelling bestaat tussen het individuele lid en de organisatie. Individuele wensen en solidariteit staan niet tegenover elkaar. Het realiseren van persoonlijke wensen kan niet zonder de wind van gezamenlijkheid in de rug. Maatwerk voor individuen wordt op bedrijven eerder en beter bereikt naarmate die individuen solidair zijn.