Over Ons

De VLD is van deze tijd

VLD staat voor Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening. Wij zijn een jonge en onafhankelijke vakbeweging voor werknemers in personenvervoer, goederenvervoer, havens en logistiek. In 1990 opgericht uit onvrede met de ondemocratische bestuursstructuur van de toenmalige Vervoerbond FNV.
De VLD spitst zich, in tegenstelling tot de traditionele vakbonden, toe op individuele belangenbehartiging. De belangen van werknemers vertonen steeds meer onderlinge verschillen. Daarom neemt de behoefte aan een individuele aanpak toe. Het oude collectieve vakbondsmodel, waar solidariteit aan mensen wordt opgelegd, is niet meer van deze tijd.

Originele visie

De VLD is een vakbeweging waar leden centraal staan, zelf aan het woord zijn, individuele verschillen gerespecteerd worden en solidariteit steeds een vrije individuele beslissing is. Maar ook een vakbeweging die een originele visie heeft op het functioneren van ondernemingen en het belang van goede arbeidsverhoudingen.

Vanuit deze visie begeleidt en helpt de VLD individuele werknemers, groepen werknemers en ondernemingsraden.