Vakbondsvisie

Bij de VLD sta jij centraal

De VLD is geen traditionele vakbeweging. De VLD heeft bewust gekozen voor de belangenbehartiging van het individu binnen de specifieke sectoren die met vervoer en logistiek te maken hebben. Dat heeft alles met onze achtergrond te maken. Onze leden zijn werkzaam in het goederenvervoer, personenvervoer, in de havens en in de logistieke dienstverlening. Zij kennen als geen ander de problematiek in deze bedrijfstakken. De VLD onderhoud dagelijks een dialoog met haar leden en staat altijd voor hen klaar. Bij de VLD heerst geen van 9 tot 5 mentaliteit. De traditionele bonden doen dat duidelijk anders en richten zich op het collectief in plaats van het individu en het liefst op sectoren met veel werknemers waarin het op basis van collectiviteit gemakkelijk scoren is. De belangen van de individuele werknemer worden nauwelijks behartigd, het gaat uitsluitend om het collectief. Dat scheelt tijd, werk en geld. De VLD doet het duidelijk anders en daarom kiezen steeds meer werknemers voor de persoonlijke aanpak van de VLD, waarbinnen er aandacht is voor hun eigen situatie.

De VLD luistert wel naar jou

Naar de buitenwereld presenteert de traditionele vakbeweging zich graag als hoeder van een brede solidariteit. Maar die solidariteit wordt dwingend aan mensen opgelegd en de zogenaamde vakbondsdemocratie bestaat slechts op papier en houdt verder geen rekening met de persoonlijke wensen en vrijheid van de individuele leden. En daarin verschillen de traditionele vakboden met de VLD.

De VLD doet het anders. De VLD helpt juist in de specifieke sectoren van vervoer en logistiek. Bij de VLD voelen havenwerkers, buschauffeurs, truckers, heftruckchauffeurs en andere medewerkers in de logistieke dienstverlening zich echt thuis. De VLD kiest ook heel bewust voor de rol van bemiddelaar, maar gaat het conflictmodel niet uit de weg. De VLD organiseert op een sympathieke wijze solidariteit tussen leden met uiteenlopende posities en belangen en stelt hoge eisen aan de vakbondsorganisatie en de interne vakbondsdemocratie. De vakbondsorganisatie moet een democratische gang van zaken waarborgen zodat groepen en individuele leden met zwakkere posities ook echt gehoord worden, invloed kunnen hebben en solidariteit mogelijk wordt op basis van gelijkwaardigheid. Vraag het onze leden, die kunnen dat volmondig beamen. De VLD is er voor jou!